Chcesz realizować kontrakty budowlane za granicą?

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu komfortpolska.pl

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym są przetwarzane przez firmę KFE Holding Sp. z o.o. (zwaną dalej “Spółką”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000255059, NIP 5213384754, REGON 140517039, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to dane zebrane przez nas w banku danych naszego serwisu oraz w wewnętrznym systemie zarządzania informacjami, podane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Są to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, stanowisko pracy, dane teleadresowe firmy, której Użytkownik jest właścicielem, lub w której jest zatrudniony.

Powierzone nam dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez Spółkę w zakresie:
przetwarzania, a w szczególności: gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania, przekazywania i usuwania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę,
przetwarzania, a w szczególności: gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych i statystycznych,
przetwarzania, a w szczególności: gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę.

Firma KFE Holding Sp. z o.o., właściciel serwisu internetowego komfortpolska.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących osób odwiedzających serwis.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może pozbawić Użytkownika korzyści wynikających z delegowania do pracy za granicą lub ze świadczenia usług za granicą, ponieważ Spółka nie będzie wiedziała o chęci współpracy Użytkownika lub pracodawcy Użytkowanika z zagranicznymi partnerami.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Aktualizacja danych osobowych odbywa się poprzez kontakt ze Spółką telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w niniejszej polityce, innym podmiotom, w celu wykonywania określonych czynności związanych ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika lub pracodawcy Użytkownika.

POLITYKA COOKIES

Serwis komfortpolska.pl zapisuje na komputerze Użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności serwisu. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu komfortpolska.pl.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a Użytkownicy mogą, lecz nie muszą, być o tym powiadomieni.
 
KFE Holding Sp. z o.o ul.Czerniakowska 71 00-718 Warszawa
Copyright © KomFort 2016
Realizacja: Ideo powered by Edito CMS