Chcesz realizować kontrakty budowlane za granicą?

O nas

Firma KomFort specjalizuje się w świadczeniu usług polskim i zagranicznym firmom budowlanym, których celem jest zawarcie międzynarodowych umów na wykonanie prac budowlanych.

 

Koncentrujemy swoją działalność w kilku sektorach budowlanych w Belgii i Francji. Jesteśmy obecni zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Nasi partnerzy, współpracujące z nami firmy rozwijają eksport dzięki pewnym, sprawdzonym i stałym partnerom. Nasze działania pomagają niwelować nieporozumienia i rozwiązywać problemy natury administracyjnej, prawnej lub fiskalnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność budowlaną na rynku zagranicznym lub przedsiębiorcy przyjmującego zagranicznego wykonawcę (podwykonawcę) robót budowlanych.

Nasze główne działania w zakresie wsparcia przedsiębiorstwa eksportującego usługi budowlane są następujące:

 

● Badamy belgijski i francuski rynek budowlany w celu pozyskanie do współpracy inwestorów lub firmy budowlane zainteresowane pracą z podwykonawcą.

● Tłumaczymy i wstępnie analizujemy oferty budowlane, tak aby polskie firmy mogły przygotować wycenę wykonania robót budowlanych.

● Redagujemy i tłumaczymy informacje na temat firm naszych partnerów, ich działalności i ich doświadczeń profesjonalnych w celu przedstawienia tych informacji partnerom zagranicznym.

● Prowadzimy działalność marketingową na rzecz promocji polskich firm budowlanych na rynkach francuskim i belgijskim.

● Wspomagamy naszych partnerów w negocjacjach warunków kontraktu budowlanego, w tym tłumaczymy dokumenty i rozmowy handlowe.

● Wspieramy naszych partnerów w przygotowaniu dokumentów administracyjnych, czyli miedzy innymi w zakresie wykonania w kraju eksportu czynności rejestracyjnych i innych czynności, które są konieczne dla realizacji eksportowego kontraktu budowlanego.

● Pomagamy rozwiązywać problemy proceduralne, zrozumieć odpowiednie przepisy prawne i regulacje w dziedzinie księgowości, które mają zastosowanie w przypadku eksportu usług budowlanych.

● Współpracujemy z rezydentami we wszystkich krajach, w których nasi partnerzy realizują umowy na wykonanie prac budowlanych.

KFE Holding Sp. z o.o ul.Czerniakowska 71 00-718 Warszawa
Copyright © KomFort 2016
Realizacja: Ideo powered by Edito CMS