Chcesz realizować kontrakty budowlane za granicą?

Aktualności

Czy Twoja firma może delegować pracowników?

16.03.2015
Czy Twoja firma może delegować pracowników?

Firmy budowlane, poszukujące nowych zleceń, coraz chętniej skłaniają się ku współpracy z zagranicznymi zleceniodawcami. Najlepszym sposobem na realizowanie kontraktów za granicą jest eksport usług oparty na delegowaniu pracowników. Polega na realizowaniu zleceń na terenie państw EU przez firmy o zarejestrowanej działalności w Polsce. Takie rozwiązanie wpływa korzystnie na ogólną sytuację finansową firmy, jak również delegowanych pracowników. Czy każda firma budowlana może jednak skorzystać z tego rozwiązania?

 Delegowanie tylko dla firm prowadzących ZNACZNĄ część działalności w Polsce

Skorzystanie z możliwości delegowania pracownika za granicę, a co za tym idzie - korzystanie z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, obwarowane jest określonymi przepisami. Regulacje unijne przede wszystkim wymagają, aby przedsiębiorstwo delegujące prowadziło tzw. znaczną część działalności w państwie, w którym ma ono swoją siedzibę. Fakt prowadzenia znacznej części działalności w państwie delegującym sprawdza się poprzez szereg obiektywnych czynników, spośród których wymienić należy:

 

  • miejsce, w którym delegujące przedsiębiorstwo ma zarejestrowaną siedzibę i administrację;
  • liczbę personelu administracyjnego delegującego przedsiębiorstwa, pracującego w państwie delegującym (obecność wyłącznie personelu administracyjnego w państwie delegującym wyklucza możliwość zastosowania do tego przedsiębiorstwa przepisów dotyczących delegowania);
  • miejsce, w którym rekrutowani są pracownicy delegowani;
  • miejsce, w którym zawierana jest większość umów z klientami;
  • prawo mające zastosowanie do umów zawartych przez delegujące przedsiębiorstwo z pracownikami i z klientami;
  • liczba umów wykonanych w państwie delegującym i w państwie zatrudnienia;
  • obroty osiągane przez delegujące przedsiębiorstwo w państwie delegującym i w państwie zatrudnienia w danym okresie (przyjmuje się, że wystarczającym wskaźnikiem jest obrót wynoszący około 25% całkowitych dochodów).

 

Wykaz ten nie jest wyczerpujący, ponieważ kryteria powinny być dostosowane do każdego konkretnego przypadku i powinny uwzględniać charakter działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo w państwie, w którym ma ono siedzibę.

Formularz A1 potwierdzeniem ubezpieczenia w kraju delegującym

Formularz A1 jest dokumentem niezbędnym podczas delegowania pracowników. Potwierdza, że pracownik wysłany do tymczasowego wykonywania pracy za granicą, objęty jest polskim systemem zabezpieczenia społecznego. Przed wydaniem zaświadczenia A1 ZUS bada, czy firma spełnia określone warunki:

 

  1. Znaczna część działalności prowadzona jest w Polsce (o czym pisaliśmy wcześniej).
  2. Pracownik wyjeżdża na okres krótszy niż 24 miesiące i nie wyjeżdża w celu zastąpienia innego pracownika. Po upływie 24 miesięcy pracownik nadal może pracować za granicą, ale musi przenieść swoje ubezpieczenie do systemu ubezpieczeń społecznych kraju, w którym pracuje. By tego uniknąć, należy przerwać oddelegowanie na okres co najmniej 2 miesięcy.
  3. Pracownik podlega ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego w Polsce, przez okres co najmniej 1 miesiąca bezpośrednio przed podjęciem pracy za granicą (za podleganie ustawodawstwu można przykładowo uznać: podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia jako pracownik lub posiadanie statusu osoby bezrobotnej).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat delegowania pracowników i eksportu usług? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Twojej firmie rozpocząć działalność na rynkach europejskich!

 

KFE Holding Sp. z o.o ul.Czerniakowska 71 00-718 Warszawa
Copyright © KomFort 2016
Realizacja: Ideo powered by Edito CMS