Chcesz realizować kontrakty budowlane za granicą?

Aktualności

Kontrola czasu pracy na budowach we Francji

28.08.2014
Kontrola czasu pracy na budowach we Francji

W tym roku we Francji weszła w życie ustawa, narzucająca obowiązek rejestrowania wszystkich osób, które wykonują prace na terenie budowy. Rejestrowanie obecności pracowników ma na celu przede wszystkim zachowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala podjąć stosowne działania w przypadku nieuczciwej konkurencji.Rejestrowanie obecności pracowników jest obowiązkowe w miejscach wykonywania prac budowlanych, których całkowita kwota netto jest równa bądź wyższa od 800.000 Euro. Chodzi w tym przypadku o kontrakty zawarte przez podwykonawcę z jednym i tym samym zleceniodawcą. W przypadku prac budowlanych, których łączna wartość jest niższa niż 800.000 Euro, rejestrowanie obecności nie jest konieczne.

Zdobyli Państwo nowy kontrakt we Francji, którego koszt całkowity prac przekracza próg 800.000 Euro?
Zgodnie z nowym rozporządzeniem musicie obowiązkowo rozpocząć rejestrację obecności pracowników na placu budowy. Dodatkowo pracodawca powinien w razie konieczności móc przedstawić dokumenty potwierdzające, że pracownicy są opłacani za wszystkie nadgodziny. Nagdodziny przysługują pracownikom, którzy pracują powyżej 40 godzin tygodniowo i ewentualnie w soboty.

Po co rejestrować obecność pracowników na budowie?
  • Bezpieczeństwo i zdorowie w pracy
    Rejestrowanie obecności osób, które wykonują prace budowlane, pozwala na bieżąco monitorować sytuację na budowie pod kątem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Dzięki temu w przypadku jakichkolwiek wypadków, możliwa jest natychmiastowa interwencja.
  • Monitorowanie obecności pracowników w miejscu pracy
    Rejestrowanie pozwala również na dokładne stwierdzenie kto, kiedy i przez jaki czas był obecny na budowie. To umożliwia szybszą reakcję i pomoc poszkodowanym w przypadku wypadków lub podczas sytuacji niebezpiecznych, jak np. obecność azbestu na budowie.
  • Działanie przeciwko nieuczciwej konkurencji
    Rejestrowanie obecności w miejscu prac budowlanych pozwala przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji. Określając precyzyjnie kto, w jakim charakterze oraz w jakim konkretnie miejscu znajduje się na budowie, ograniczamy ewentualne oszustwa i działania niekorzystne dla pracodawcy bądź zleceniodawcy.
KFE Holding Sp. z o.o ul.Czerniakowska 71 00-718 Warszawa
Copyright © KomFort 2016
Realizacja: Ideo powered by Edito CMS