Chcesz realizować kontrakty budowlane za granicą?

Aktualności

Chcesz zwiększyć swoje szanse na zagraniczny kontrakt budowlany?

30.09.2013

 

Chcąc realizować kontrakt budowlany na terenie innych krajów Unii, często trzeba spełnić pewne wymagania, stawiane przez zleceniodawcę - doświadczenie w pracach podobnego typu, posiadanie przez pracowników certyfikatów zawodowych, znajomość języka obcego, itp. W tej wyliczance coraz częściej pojawia się jeszcze jeden element: certyfikat SCC/VCA.

 

Czym jest SCC/VCA?

SCC w języku angielskim i VCA w języku niderlandzkim to skróty określające system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem obowiązujący na terenie UE. Certyfikat SCC/VCA wymagany jest szczególnie w sytuacji, kiedy inwestorzy zlecają podwykonawcy prace o wysokim stopniu ryzyka (np. prace montażowe, budowlane, izolacyjne, konserwacyjne, instalacyjne). Jest potwierdzeniem znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie UE. Certyfikat ten jest szczególnie pożądany jest w Holandii, Niemczech, Belgii i Anglii.

 

Na czym polega certyfikacja według wymagań SCC/VCA?

Certyfikacja ma na celu ocenę systemu zarządzania podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa mogą certyfikować system zarządzania według SCC/VCA, potwierdzając w ten sposób przestrzeganie obowiązujących standardów bezpiecznej pracy i ochrony środowiska.
Osoby fizyczne mogą natomiast uzyskać paszporty bezpieczeństwa potwierdzające znajomość europejskich wymagań w tym zakresie.
Ocena obejmuje system zarządzania, analizę i ocenę ryzyka oraz planowania działań korygujących i zapobiegawczych, szkolenia, przygotowanie na sytuacje awaryjne, ochronę zdrowia, prowadzenie inspekcji, itd.
Certyfikacja przedsiębiorstwa jest dwuetapowa: najpierw szkoli się personel zatrudniony przy pracach o zwiększonym ryzyku. Po szkoleniu pracownicy zdają egzamin, po którym otrzymują certyfikaty personalne. Mając certyfikowany personel, przedsiębiorstwo może przystąpić do certyfikacji swojego systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

 

Czym jest Paszport bezpieczeństwa?

Paszport SCC/VCA nie jest tym samym, co certyfikat SCC/VCA. Paszport jest książeczką prowadzoną według zastrzeżonego wzoru, do której wpisuje się informacje o przebiegu pracy pracownika, uzyskanych lub utraconych kwalifikacjach. Warunkiem otrzymania certyfikatu i paszportu bezpieczeństwa jest udział w szkoleniu i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Paszport przyznawany jest na okres 10 lat i stanowi potwierdzenie znajomości wymaganych na terenie krajów UE przepisów z zakresu BHP.

 

Jakie korzyści płyną z posiadania certyfikatu SCC/VCA?

Certyfikat SCC/VCA jest wizytówką firmy i stanowi dowód na spełnienie europejskich wymagań w zakresie BHP i ochrony środowiska. Zwiększa to szansę na zdobycie zagranicznych zleceń budowlanych, ponieważ inwestorzy chętniej podejmują współpracę z firmami, które posiadają potwierdzenie swojej rzetelności, są świadome zagrożeń związanych ze specyfiką wykonywanej pracy i posiadają wiedzę na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom.

 

 

Chciałbyś wykonywać prace budowlane za granicą i jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy? Przejrzyj aktualne oferty budowlane lub skontaktuj się z nami! Ty też możesz legalnie realizować ciekawe kontrakty!
 

 

KFE Holding Sp. z o.o ul.Czerniakowska 71 00-718 Warszawa
Copyright © KomFort 2016
Realizacja: Ideo powered by Edito CMS